ðóññêèé ÿçûê
Vejledende priser fra 01-08-2016:
Kørsel til kunden inklusiv diagnosticering af problemet 250,- kr.*
Fejlsøgning og konstatering Gratis
Udbedring (hvis vi kan lave den uden reservedel så gør vi det "bare") 650,- kr.
BACKUP af brugerprofiler 300,- kr.
BACKUP af bruger profiler og mail samt office programmer 500,- kr.
   
* Der påregnes ingen kørselsudgifter for beboere i Gurre ;-)  
   
Alle priser er inkluderet moms.  

Tlf: +45 31 18 17 78          Mail: info@budkin.dk
Velkommen til min hjemmeside!